Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
คู่มือการประเมิน ITA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
counter free

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (28 ก.พ. 2567)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ขององค์การบริหารส... (28 ก.พ. 2567)  
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ขององค์การบริหาร... (28 ก.พ. 2567)  
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (12 ต.ค. 2566)
รายงานผลไตรมาสที่4 เดือนกรกฏาคม2566-กันยายน2566 งบแสดงฐานะการเงิน (11 ต.ค. 2566)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566 (12 ก.ค. 2566)
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ ... (11 เม.ย. 2566)
"อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบ... (03 เม.ย. 2566)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.... (17 มี.ค. 2566)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส... (10 ม.ค. 2566)
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (10 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (08 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (08 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององ... (07 ธ.ค. 2565)
โครงการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) ประจำปีงบประ... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (06 ต.ค. 2565)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (06 ต.ค. 2565)
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่... (04 ต.ค. 2565)
ข้อูลผู้สูงอายุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 ก.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส... (30 ก.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ออกหน่วยบริการทำหมันให้กั... (07 มิ.ย. 2567)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (16 พ.ค. 2567)  

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับ... (28 ก.พ. 2567)  

ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการ... (19 ก.พ. 2567)

ประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ใน... (14 ก.พ. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (26 ม.ค. 2567)

ผู้นำชุมชนตำบลบ้านแขม ได้... (24 ม.ค. 2567)

วันที่ 15 มกราคม 2567 นำโ... (15 ม.ค. 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (05 ม.ค. 2567)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(... (12 ธ.ค. 2566)

เปิดตลาดท้องถิ่นสีเขียวตำ... (28 พ.ย. 2566)

โครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพ... (25 ก.ย. 2566)

โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด... (05 ก.ย. 2566)

โครงการบ้านกาชาดอุบลราชธา... (01 ก.ย. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (23 ส.ค. 2566)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (18 ส.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาช... (04 ส.ค. 2566)

โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่... (25 ก.ค. 2566)

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เ... (24 ก.ค. 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (21 ก.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-09... (13 ก.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-09 (บ้านแขมใต้-บ้า... (28 มิ.ย. 2566)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. ๑... (08 มิ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทา... (24 ม.ค. 2566)
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.152-04 (บ้... (03 ม.ค. 2566)
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕ (14 ต.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 -... (23 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแขม (ห้องผู้บร... (04 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายช่องทางจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 –... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.บ้านแขม (02 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแ... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 - 10 (บ้า... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัส... (02 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ... (23 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลุกรังสายหนองสำราญ - บ้านหนองคูณ หมู่ที่3 ... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหนองแสง - โคกเจริญ หมู่ที่ 4 ตำ... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟกระพริบถนน ภายในตำบลบ้านแขม จำนวน 14 จุด (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตามแยก จุดเสี่ยงทางร่วม ตำบลบ้า... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแก่งไฮ - ร่องขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำ... (17 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายฮองบก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแขม (17 ก.พ. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์แารรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลบ้านแขม (12 ต.ค. 2566)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเขม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็น... (04 ส.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเขม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ... (30 ก.ค. 2564)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเขม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ... (30 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (07 ก.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ... (01 มี.ค. 2564)
แจ้งการรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง (13 มี.ค. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th