Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพ
   ราษฎรของตำบลบ้านแขมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนา การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและเพื่อบริโภค รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทกิจการ
โรงสีข้าว ร้านค้า ร้านซ่อมรถ โรงน้ำแข็ง ปั๊มน้ำมัน วัสดุก่อสร้าง ร้านเสริมสวย
1
2
3

4
5
6
7
8
บ้านอ่างหินน้อย
บ้านโนนสวรรค์
บ้านหนองสำราญ
บ้านหนองคูณ
บ้านนาชุม
บ้านแขมใต้
บ้านแขมเหนือ
บ้านดอนนาเยีย
1
-
1
1
3
3
3
5
3
6
7
6
4
8
5
2
-
2
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
3 (ปั๊มหลอด)
3 (ปั๊มหลอด 2) (หัวจ่าย 1)
3 (ปั๊มหลอด)
1 (ปั๊มหลอด)
1 (ปั๊มหัวจ่าย)
2 (ปั๊มหลอด)
-
1
-
-
-
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
รวม 17 41 3 1 13 2 2

หมายเหตุ : ข้อมูลจากผู้ชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปี 2553

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th