Responsive image
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.พ. 3109
ถึง
01 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืนมกราคม2566
24 มิ.ย. 2567
ถึง
24 มิ.ย. 2569
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
27 พ.ค. 2567
ถึง
05 พ.ค. 2570
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานขอซื้อขอจ้างประจำเดือนเมษายน 2567.
04 เม.ย. 2567
ถึง
05 เม.ย. 2569
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรูปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2567
04 เม.ย. 2567
ถึง
05 เม.ย. 2569
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรูปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2567
08 ก.พ. 2567
ถึง
18 ส.ค. 2569
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
04 ม.ค. 2567
ถึง
05 ม.ค. 2569
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
04 ต.ค. 2566
ถึง
04 ต.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
03 ต.ค. 2566
ถึง
01 ต.ค. 2568
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th