Responsive image
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.พ. 3109
ถึง
01 มี.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืนมกราคม2566
04 ม.ค. 2567
ถึง
05 ม.ค. 2569
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
04 ต.ค. 2566
ถึง
04 ต.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
03 ต.ค. 2566
ถึง
01 ต.ค. 2568
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
07 ก.ย. 2566
ถึง
07 ก.ย. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566
07 ส.ค. 2566
ถึง
07 ส.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
12 ก.ค. 2566
ถึง
12 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2566
12 มิ.ย. 2566
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานlสรูปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2566
16 พ.ค. 2566
ถึง
16 พ.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรูปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
03 เม.ย. 2566
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดืนมีนาคม2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th