Responsive image
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ม.ค. 2566
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม2565
01 ธ.ค. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
01 พ.ย. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม2565
04 ต.ค. 2565
ถึง
04 ต.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565
01 ก.ย. 2565
ถึง
01 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
02 ส.ค. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565
07 ก.ค. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565
02 มิ.ย. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม2565
02 พ.ค. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน เมษายน2565
01 มี.ค. 2565
ถึง
31 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน มีนาคม 2565

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th