Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

27 ส.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

13 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม งานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2562

29 มี.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

22 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม เปิดถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านแขม

14 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม กิจกรรมออกกำลังกาย ปั่นเพื่อสุขภาพ ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงบ้านสะอาด

07 ก.พ. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม เปิดตลาดประชารัฐตำบลบ้านแขม

27 ต.ค. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการร่วมบูรณาการภาคส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม

02 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒

02 ก.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงานที่องค์การบร

05 มิ.ย. 2558
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th