Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา อบต.
Responsive image
Responsive image
นางคณายุทธ อุปถัมภ์
ประธานสภา อบต.บ้านแขม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายสงบ คณาสา
รองประธาน อบต.บ้านแขม
Responsive image
Responsive image
นายอนุสรณ์ หอมแก้ว
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายทองพูล บัวใหญ่
ส.อบต.ม.1
Responsive image
นายปรีชา ลาระบุตร
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายอาทิตย์ ทองแสง
ส.อบต.ม.2
Responsive image
นายปราโมทย์ สายศรี
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายศักดิ์ดา บัวใหญ่
ส.อบต.ม.3
Responsive image
นายหนูดี บัวลา
ส.อบต.ม.4
Responsive image
นายไพงาม กันยามา
ส.อบต.ม.5
Responsive image
นายสุวิทย์ พงษ์บัว
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายสมศักดิ์ คะหาญ
ส.อบต.ม.6
Responsive image
นายทวี ชุมนวล
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายหนู ฉัตรสุวรรณ
ส.อบต.ม.7
Responsive image
นายถนอม บุญวัง
ส.อบต.ม.8
Responsive image
Responsive image
นายบุญศรี สายสี
ส.อบต.ม.8

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th