Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
03 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม "อำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 นายสมมาฎฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร ที่ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2566
17 มี.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10 ม.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
08 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
08 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
07 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
06 ธ.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม โครงการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์(จูมมณี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2565
06 ต.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th