Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านอ่างหินน้อย – บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหินน้อย
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสวรรค์ – หนองขี้หนู – บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังลูกรัง สายทางบ้านหนองสำราญ – ภูกระแต หมู่ที่ 3 บ้านหนองสำราญ
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางโนนหน่อง – ดอนหม่วย หมู่ที่ 4 บ้านหนองคูณ
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านนาชุม – ร่องปลาหลด หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแขมใต้ – คลอง 4 อาร์ หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแขมใต้ – บ้านโนนย่านาง หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านแขมเหนือ – แยกคลอง 3 อาร์ หมู่ที่ 7 บ้านแขมเหนือ
14 พ.ย. 2562
ถึง
10 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านดอนนาเยีย – ซอยต้นตาลคู่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยีย
11 พ.ย. 2562
ถึง
11 พ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโนนสวรรค์ – โนนลำดวน หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th