Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ย. 2564
ถึง
30 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาเยีย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยีย
03 ก.ย. 2564
ถึง
09 ก.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านแขมใต้ - โนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้ ต.บ้านแขม
03 ส.ค. 2564
ถึง
31 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนนาเยีย - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ บ้านดอนนาเยีย
03 ส.ค. 2564
ถึง
31 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านแขมใต้ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ต.บ้านแขม
27 ก.ค. 2564
ถึง
31 ส.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2564 )
01 มิ.ย. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่ 7 บ้านแขมเหนือ
28 พ.ค. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตกเฉียงใต้ หมู่ 7 บ้านแขมเหนือ
28 พ.ค. 2564
ถึง
30 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หมู่ 7 บ้านแขมเหนือ
09 เม.ย. 2564
ถึง
09 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม 2564)
05 เม.ย. 2564
ถึง
21 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านแขมเหนือ บ้านแขมใต้ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th