Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ค. 2562
ถึง
01 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแขมใต้ – บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๖ บ้านแขมใต้
01 ก.ค. 2562
ถึง
01 ก.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ๓ อาร์ (๓R-LMC) หมู่ที่ ๘ บ้านดอนนาเยีย
28 มิ.ย. 2562
ถึง
28 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าช้าบ้านแขมเหนือ หมู่ที่ ๗ บ้านแขมเหนือ
21 มิ.ย. 2562
ถึง
21 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.บ้านแขม
01 มิ.ย. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
23 พ.ค. 2562
ถึง
23 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ-คุ้มซอยแสงจันทร์-บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 บ้านหนองสำราญ
21 พ.ค. 2562
ถึง
21 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาชุม - บ้านหนองคูณ หมู่ที่ ๕ บ้านนาชุม
21 พ.ค. 2562
ถึง
21 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต่างจังหวัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองคูณ
21 พ.ค. 2562
ถึง
21 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอ่างหินน้อย-แก่งไฮ-คลอง 3 อาร์
21 พ.ค. 2562
ถึง
21 พ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบโรงเรียนบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองคูณ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th