Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลการรับเรื่องร้องทุกข์
รายงานการป้องกันการทุจริต
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(สขร.)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 ธ.ค. 2563
ถึง
03 ธ.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
30 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงลานตลาดประชารัฐบ้านแขมใต้ ม.6
30 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาชุม-ห้วยกว้าง-โนนเค็ง
30 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโนนลำดวน- บ้านโนนสวรรค์
30 พ.ย. 2563
ถึง
30 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแขมใต้-บ้านแขมเหนือ
27 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาชุม-ห้วยกว้าง-บ้านโนนเค็ง
27 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนลำดวน-บ้านโนนสวรรค์
27 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สายบ้านแขมใต้-บ้านแขมเหนือ
27 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแขมใต้ -ดอนนาเยีย -คุ้มดอนโอง
27 พ.ย. 2563
ถึง
27 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านอ่างหินน้อย- บ้านโนนโพธิ์

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th