Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ก.ค. 2566
ถึง
21 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-09 (บ้านแขมใต้-บ้านดอนนาเยีย-คุ้มดอนโอง หมู่ที่ 7 บ้านแขมเหนือ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 มิ.ย. 2566
ถึง
06 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ.152-09 (บ้านแขมใต้-บ้านดอนนาเยีย-คุ้มดอนโอง หมู่ที่ 7 บ้านแขมเหนือ ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิ.ย. 2566
ถึง
31 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. ๑๕๒ - ๐๙ (บ้านแขมใต้-บ้านดอนนาเยีย-คุ้มดอนโอง) หมู่ที่ ๗ บ้านแขมเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 ม.ค. 2566
ถึง
02 ก.พ. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.152-04 (บ้านโนนสวรรค์ - บ้านนาชุม - บ้านหนองคูณ) ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
03 ม.ค. 2566
ถึง
18 ม.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.152-04 (บ้านโนนสวรรค์ - บ้านนาชุม - บ้านหนองคูณ) ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
14 ต.ค. 2565
ถึง
00 00 543
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๕
23 ส.ค. 2565
ถึง
30 ก.ย. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 - 10 (บ้านดอนนาเยีย - ซอยเศรษฐกิจ) หมู่ที่ 8 บ้านดอนนาเยีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 ส.ค. 2565
ถึง
04 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแขม (ห้องผู้บริหาร)
03 ส.ค. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายช่องทางจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 – 03 บ้านแขมใต้ – บ้านโนนสวรรค์ (เส้นรอบหมู่บ้าน) หมู่ที่ 6 บ้านแขมใต้
02 ส.ค. 2565
ถึง
31 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.บ้านแขม

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th