ไฟเซอร์ แจงยังไม่มีการนำเข้าวัคซีนใ
ไฟเซอร์ ประเทศไทย ออกหนังสือชี้แจง ยืนยันไม่มีนโยบายจัดจำหน่ายวัคซีนโควิด-19 ผ่านตัวแ
วิธี "ต้มไข่ยางมะตูม" ทั้
ต้มไข่ยางมะตูมใช้เวลากี่นาที? เพราะต้มแล้วบางครั้งไข่ก็สุกเกินไป หรือเหลวเป็นไข่ต้ม ม