Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
สถิติการให้บริการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
31 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปสถิติผู้มารับบริการที่เข้ามา ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และช่องทาง E-Service ประจำปี 2567(รอบ6เดือนแรก)
01 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปสถิติผู้มารับบริการที่เข้ามา ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และช่องทาง E-Service ประจำปี 2566
30 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก)
30 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สถิติการให้บริการ งานบริการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
03 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปี งบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
31 มี.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สถิติการให้บริการ ร้องเรียนการทุจริต ร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อร้องเรียนที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)
30 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565(รายปี 12 เดือน)
30 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สถิติการให้บริการ งานบริการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายปี 12 เดือน)
30 ก.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลสถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตำบลบ้านแขมประจำปีงบประมาณ 2565
20 เม.ย. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สถิติการให้บริการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2565(รอบ 6 เดือน)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th