Responsive image
ประชาสัมพันธ์กองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2567- เดือนมีนาคม 2567)
03 เม.ย. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลดำเนินงานไตรมาสที่2 เดือนมกราคม2567-มีนาคม2567
29 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
29 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
29 มี.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
08 ก.พ. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
24 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี2566จากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
05 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567
04 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
04 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2566- เดือนธันวาคม 2566)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th