Responsive image
ประชาสัมพันธ์กองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566
07 ส.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2566
13 ก.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่3เดือนเมษายน2566มิถุนายน2566
12 ก.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ2566
12 มิ.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานlสรูปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2566
03 พ.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรูปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
26 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม การใช้เงินไตรมาสที่1
26 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม การใช้เงินไตรมาสที่2
26 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานเงินสะสมเงินทุนและเงินสำรองสะสม
03 เม.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2566- เดือนมีนาคม 2566)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th