Responsive image
ประชาสัมพันธ์กองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ม.ค. 2565 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564- เดือนธันวาคม 2564)
30 ธ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
08 ก.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 (เดือนเมษายน2564-มิถุนายน2564)
25 พ.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม .ประกาศบัญชีรายการทรัพย์สินและรายการประเมินทุนทรัพย์-ภ.ด.ส.๑-ประจำปี-2564
30 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานการใช้จ่ายเงินรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
30 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานการแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564-มีนาคม 2564)
20 เม.ย. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
15 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-ภ.ด.ส.3-ประจำปี-2564
05 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 5 มกราคม 2564
05 ม.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th