Responsive image
ประชาสัมพันธ์กองคลัง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
04 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2566- เดือนธันวาคม 2566)
04 ม.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานงบทดลองไตรมาสที่๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖-ธันวาคม ๒๕๖๖)
01 พ.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ราบงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
12 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
11 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานผลไตรมาสที่4 เดือนกรกฏาคม2566-กันยายน2566 งบแสดงฐานะการเงิน
04 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566
04 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
03 ต.ค. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
07 ก.ย. 2566 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th