Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
counter free

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล... (21 ธ.ค. 2564)  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแข... (21 ธ.ค. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่องรายชื่อผู้ม... (22 ต.ค. 2564)  
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง บัญชีรายชื่อผ... (22 ต.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง สถานที่ หลั... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำอบต.บ้านแขม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบร... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง ให้มีการเลือก... (06 ต.ค. 2564)
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (01 ต.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่... (17 ก.ย. 2564)
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (16 ก.ย. 2564)
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด... (08 ก.ย. 2564)
หน่วยตรวจสอบภายใน (08 มิ.ย. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิ... (15 มี.ค. 2564)
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลังสามปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุงครั... (15 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบ... (28 ธ.ค. 2563)
โครงการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการจัดงานบวงสรวงสมโภชน์พระบำรุงราษฏร์ (จูมมณี) และ... (09 ธ.ค. 2563)
รายงานควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (30 พ.ย. 2563)
รายงานผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่าน... (02 พ.ย. 2563)
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเขม เรื่อง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ... (09 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (08 ก.ย. 2564)  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด... (14 ก.ย. 2563)  

กิจกรรมทำความสะอาด ริมถนน... (28 ก.ค. 2563)  

กิจกรรมทำความสะอาด(Big cl... (10 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม“Big cleaning Day”... (26 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ... (06 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด... (27 ส.ค. 2562)

งานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.25... (13 เม.ย. 2562)

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ... (29 มี.ค. 2562)

เปิดถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้า... (22 ก.พ. 2562)

กิจกรรมออกกำลังกาย ปั่นเพ... (14 ก.พ. 2562)

เปิดตลาดประชารัฐตำบลบ้านแ... (07 ก.พ. 2562)

โครงการร่วมบูรณาการภาคส่ว... (27 ต.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มป... (02 ก.ย. 2558)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มป... (02 ก.ย. 2558)

ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเท... (05 มิ.ย. 2558)

งานปีใหม่และงานครอบครัว ป... (19 ก.ค. 2556)

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำป... (19 ก.ค. 2556)

งานประเพณีบุยข้าวจี่ 2556... (19 ก.ค. 2556)

งานกีฬาต้านยาเสพติด 2556 (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนนาเยีย... (06 ก.ย. 2564)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านแขมใต้ - โน... (03 ก.ย. 2564)  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายบ้านแขมใต้ -... (03 ส.ค. 2564)  
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนนาเยีย - บ้านโนนสวร... (03 ส.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเ... (27 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออกเฉียงเ... (01 มิ.ย. 2564)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันออกเฉียงเหนื... (28 พ.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห... (28 พ.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนม... (09 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ... (05 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ... (05 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างผิดแอสฟัลส์ติกคอนกรี... (02 เม.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.2... (31 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสำราญ... (18 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านแ... (17 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.2172 - บ้... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายบ้านแ... (16 มี.ค. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน... (18 ม.ค. 2564)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแขมใต้-บ้านแขมเหนือ... (30 พ.ย. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表