Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทั้งหมด
counter free

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (08 ธ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (08 ธ.ค. 2565)  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (06 ต.ค. 2565)  
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... (06 ต.ค. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส... (30 ก.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส... (30 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่... (07 ก.ย. 2565)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (27 มิ.ย. 2565)
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (27 มิ.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มี... (28 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564- 31 มี... (28 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (27 เม.ย. 2565)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน... (27 เม.ย. 2565)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่ว... (22 เม.ย. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (22 เม.ย. 2565)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (22 เม.ย. 2565)
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหาร... (22 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 ... (21 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 12... (21 เม.ย. 2565)
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (11 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ... (11 มี.ค. 2565)  

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่... (10 มี.ค. 2565)  

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอ... (08 ก.ย. 2564)  

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด... (14 ก.ย. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาด ริมถนน... (28 ก.ค. 2563)

กิจกรรมทำความสะอาด(Big cl... (10 มิ.ย. 2563)

กิจกรรม“Big cleaning Day”... (26 มี.ค. 2563)

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ... (06 มี.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด... (27 ส.ค. 2562)

งานประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.25... (13 เม.ย. 2562)

โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถ... (29 มี.ค. 2562)

เปิดถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้า... (22 ก.พ. 2562)

กิจกรรมออกกำลังกาย ปั่นเพ... (14 ก.พ. 2562)

เปิดตลาดประชารัฐตำบลบ้านแ... (07 ก.พ. 2562)

โครงการร่วมบูรณาการภาคส่ว... (27 ต.ค. 2558)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มป... (02 ก.ย. 2558)

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มป... (02 ก.ย. 2558)

ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเท... (05 มิ.ย. 2558)

งานปีใหม่และงานครอบครัว ป... (19 ก.ค. 2556)

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำป... (19 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทา... (24 ม.ค. 2566)  
ประกาศประกวดราคาโครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.152-04 (บ้... (03 ม.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 -... (23 ส.ค. 2565)  
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.บ้านแขม (ห้องผู้บร... (04 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการขยายช่องทางจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 –... (03 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในที่ทำการ อบต.บ้านแขม (02 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแ... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบ.ถ. 152 - 10 (บ้า... (01 ส.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัส... (02 มี.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาประชาคมบ้านหนองคูณ หมู่ที่ ... (23 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลุกรังสายหนองสำราญ - บ้านหนองคูณ หมู่ที่3 ... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหนองแสง - โคกเจริญ หมู่ที่ 4 ตำ... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งไฟกระพริบถนน ภายในตำบลบ้านแขม จำนวน 14 จุด (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตามแยก จุดเสี่ยงทางร่วม ตำบลบ้า... (18 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแก่งไฮ - ร่องขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำ... (17 ก.พ. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายฮองบก หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแขม (17 ก.พ. 2565)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองสำราญ - บ้านหนองคูณ หมู่ที่3 ตำบลบ้... (15 ก.พ. 2565)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังสายซอยหนองแสง - โคกเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้าน... (14 ก.พ. 2565)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางติดตั้งไฟกระพริบถนน ภายในตำบลบ้านแขม จำนวน 14 จุด (14 ก.พ. 2565)
ประกาศเผยแพร่ราคากลางติดตั้งกระจกโค้งจราจร ตามทางแยก จุดเสี่ยงทางร่วม ภายในตำบลบ... (14 ก.พ. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th

Facebook

www.bankhamubon.go.th