Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลเปิดภาครัฐ(Open Data)
โครงสร้างส่วนราชการ
ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายสภา/นิติบัญญัติ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ศูนย์ดำรงธรรม
E-service
ITA
คู่มือการประเมิน ITA
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดอบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รายงานต่างๆ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติการให้บริการ
รายงานการป้องกันการทุจริต - รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ(สขร.1)
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างผู้นำท้องถิ่น
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านแขม
ประธานกลุ่ม อสม.ตำบลบ้านแขม
ประธาน อปพร. ตำบลบ้านแขม
โครงสร้างส่วนอื่นๆ
พนักงานกู้ชีพ EMS 1669 อบต.บ้านแขม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโนนสวรรค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำราญ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองคูณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมใต้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแขมเหนือ
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม (สปสช)
โครงสร้างคณะกรรมการกองทุนฯ
แผนงาน
รายงานกิจกรรม
กองทุนระบบการดูแลระยะยาว LTC
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริต
เว็ปบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการณรงค์โรคไข้เลือดออก ตำบลบ้านแขม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
Responsive image
ระวัง!! โรคไข้เลือดออก
"หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน"
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม มอบหมายให้งานสาธารณสุข และงานป้องกัน อบต.บ้านแขม เข้าฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ บ้าน วัด โรงเรียน บ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 หลังทราบรายงานว่ามีเด็กเป็นไข้เลือดออก 2 ราย โดยมีนายธนาบุตร ศรีอุบล ผอ.รพ.สต.บ้านแขม และนายณัฐธวรรธน์ บุญงาน ผู้ใหญ่บ้านแหนบทอง แขมเหนือ นำทีมผู้นำชุมชน จิตอาสา และอสม. เข้าสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในชุมชน คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง ทำความสะอาดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หยอดทรายอะเบท พร้อมเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยไข้เลือดออก
#หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน #อำเภอบำบัดทุกข์บำรุงสุข #ชุมชนตำบลบ้านแขมเข้มแข็ง #ทีมงานบ่าวอบต
ภาพ-ทีมงานชุมชนเข้มแข็ง
ข่าว-งานธุรการประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแขม
โทร 045252673

 
         
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2566