Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เปิดถนนสายวัฒนธรรมตำบลบ้านแขม
Responsive image
นายศักดิ์ศรี  ช่วยลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม พร้อม ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกคน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมงานเปิดถนนสายวัฒนธรรมบ้านแขมเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแขม ซึ่งได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูสุขุมวรรณโนภาส พระครูศุภกิจโกศล ตลอดจนท่านพระครูกิตติวิบูลธรรม ซึ่งท่านเมตตานำโครงการบุญมาสู่ชุมชนแขมเหนือ และขอบพระคุณท่านปลัดอำเภอพิบูลมังสาหารให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมบ้านแขมเหนือในครั้งนี้
         
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th