Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็คทรอนิกส์
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบประเมินความพึงพอใจ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
22 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดเวทีประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
08 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
08 พ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
22 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายร่องขามป้อม หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหินน้อย
22 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายซอย โรงไก่ หมู่ที่ 1 บ้านอ่างหินน้อย
22 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ – โนนฆ้อง หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์
11 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางดินถมสายหน้าที่ทำการ อบต.บ้านแขม
11 มี.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโนนสวรรค์
13 ก.พ. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร อบต.บ้านแขม กิจกรรมออกกำลังกายปั่นเพื่อสุขภาพ ตุ้มโฮม ฮักแพง เบิ่งแงงบ้านสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแขม
หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-2673  โทรสาร : 0-4525-2674  E-mail : admin@bankhamubon.go.th


www.bankhamubon.go.th